RI&E, arbo, documentatie en veiligheid

Diensten

Diensten

Risicoloos ondernemen met de services van Risico Consult

RI&E opstellen en uitvoeren

Elk bedrijf met personeel, oproepkrachten, freelancers of vrijwilligers is wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. Ik help ondernemingen niet alleen met het opstellen van hun RI&E, maar ook met het maken van een plan van aanpak en het uitvoeren daarvan. Door mijn grote netwerk, ken ik altijd de juist professionals. Hierdoor ben ik je enige contactpersoon en regel ik alles van A tot Z.

Arbodiensten

Weet jij wat je geregeld moet hebben om je te beschermen tegen ziekte van werknemers? Ben je op de hoogte van recente wetwijzigingen op het gebied van HR en de ziektewet? Ik kijk graag samen met jou naar hoe alle zaken rondom arbowetgeving moet regelen.

Documentatie en voorwaarden

De wetgeving rondom voorwaarden en documentatie is een belangrijk onderdeel van elke bedrijfsvoering. Wil jij een AVG-verklaring of algemene voorwaarden laten opstellen? Heb je vragen over de privacywetgeving, leveringsvoorwaarden of verwerkingsovereenkomsten? Ik beoordeel je huidige documentatie of stel deze voor je op.

Bedrijfsveiligheid

Hoe veilig is jouw bedrijf? Samen kijken we of jouw pand aan de veiligheidseisen voldoet. Zo creëren we een veilige werkplek voor je werknemers en voor de bezoekers van je bedrijf. Denk hierbij aan het maken van een noodplattegrond, het voorzien in brandblusmiddelen, het controleren van BHV-voorzieningen en het maken van een legionella beheersplan.

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de mogelijkheden

Bij Risico Consult is het mogelijk om een abonnement af te sluiten, inclusief dienstenpakket of om een of meer diensten op uurbasis af te nemen. Vraag direct een offerte aan of bekijk de verschillende abonnementsvormen.

Scroll to Top